Διεθνείς Σπουδαστές

Το City Unity College, πιστό στη φιλοσοφία του για την αναγκαιότητα πολύ -πολιτισμικότητας και ανταλλαγής ιδεών, προσφέρει τις υπηρεσίες του και σε διεθνείς φοιτητές. 

Προπτυχιακοί Φοιτητές 

Στο Αμερικανικό και Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα, οι φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν πανεπιστημιακό πτυχίο, ανήκουν στην κατηγορία των προπτυχιακών φοιτητών: 

- Οι πρωτοετείς (freshmen) είναι φοιτητές που δεν έχουν παρακολουθήσει μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο.

Για πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής πρωτοετών φοιτητών στο City Unity College επισκεφθείτε το αντίστοιχο site . Προκειμένου να εγγραφείτε στο πρόγραμμα, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση on-line για το προπτυχιακό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

- Οι φοιτητές από μεταφορά (transfer students) είναι εκείνοι που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα σε άλλα  πανεπιστήμια ( είτε με απευθείας φοίτηση στο εξωτερικό ή σε συνεργαζόμενα κολέγια στην Ελλάδα)   και έχουν διδακτικές μονάδες, που οδηγούν σε πτυχίο. 

Προκειμένου να μεταφερθείτε σε πρόγραμμα αντίστοιχο με αυτό που έχετε σπουδάσει, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση on-line. 

Οι διεθνείς φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες πληροφορίες για τις πολιτικές εισαγωγής και εγγραφής και θέματα που αφορούν στην έκδοση βίζας μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα τη διεύθυνση info@cityu.gr ή καλώντας στο +30.210.3243.222 ( κεντρικό τηλέφωνο City Unity ) 

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν αποκτήσει πτυχίο από πανεπιστήμιο  και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με στόχο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.  Η εισαγωγή και εγγραφή φοιτητών σε Μεταπτυχιακό επίπεδο υπάγεται στις αρμοδιότητες του Τμήματος εγγραφής μεταπτυχιακών φοιτητών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή και εγγραφή διεθνών φοιτητών σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, παρακαλούμε επισκεφθείτε το  ανάλογο site.